บทสวดเจ้าแม่กวนอิมไทย

1:buraa:
บทสวดเจ้าแม่กวนอิมไทย_ พระแม่กวนอิมประทานพร:
2:ทิพกฤตา วงศ์สุวรรณ:
บทสวดเจ้าแม่กวนอิมไทย_ มหากรุณาจิต /BDRDM2SBBL via @YouTube
3:yuy2528:
ฉันชอบวิดีโอ @YouTube
4:yosawornseesanit:
บทสวดเจ้าแม่กวนอิมไทย_ เมี่ยวซัน
5:KK Power:
I liked a @YouTube video
6:ระเบียงทาน:
บทสวดเจ้าแม่กวนอิมไทย_ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ทรงโปรด http://t.co/v6LHZzQeb7