วิธีทำลาบปลาดุก

1:คำคม 𝙞 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙜𝙧𝙤𝙬 𝙤𝙡𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪:
ลาบปลาดุก วิธีทำลาบปลาดุก_ สูตรลาบปลาดุก:
2:🌻🦌MiNiMiN🐺🌻:
กุมาเรียนการคลัง ไม่ใช่วิชาคหกรรม ไม่ได้อยากรู้วิธีทำลาบปลาดุก_ สามัญสำนึกไม่มีรึไง ไม่อยากเรียนก็ออกไป ไม่ใช่มาพูดตอนอาจารย์กำลังสอน