บทกรวดน้ํา อิมินา

1:Toninho toh ynwa:
บทกรวดน้ำ. อิมินา /Ts9fJpnAA8
2:มม🌻:
เริ่มด้วยอิมินา…นี่บทกรวดน้ำ แต่ถ้าเริ่มด้วยอิมานิ…บทถวายสังฆทาน
3:MrOne:
ฝึกท่องบทกรวดน้ำ อิมินา ฯ
4:NewMeaning:
คาถาล้างกรรม
(ให้ตั้งนะโม 3 จบ)
*พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญาณจงไปผุดไปเกิด (3 จบ)

บทกรวดน้ำ
*อิมินา ปุญญกัมเมนะ… /YXRfBaQ2sK
5:รัศมี โรจนศาสตรา:
…บทกรวดน้ำ…
สายสัญญา (สูด)
…สาย นะอิมินา สักกาเรนะ ประสิทธิเมนะ สายปั่นกาย ประสิทธิสัญญา (สูด)
…สาย… /LooTEAoNSu
6:MrOne:
ท่องบทกรวดน้ำ บทใหญ่ อิมินา ฯ ได้หมดแล้ว ต่อไปก็ฝึกท่อง บทปัตติทานคาถา ซึ่ง เป็นบทที่เอาไว้กรวดน้ำตอนเช้า หลังทำวัตรเช้า 🙂 #บวช
7:𝒊𝒎𝒑𝒆𝒓𝒓🖼:
I liked a @YouTube video /XXCMuhbtY0 บทกรวดน้ำ (อิมินา) – หลวงปู่มั่น
8:MrOne:
ฝึกท่อง บทกรวดน้ำ “อิมานา”
อิมินาปุญญะกัมเมนะ อุปัชญายา คุณุตตะรา ,….
9:JustㅅHun🐣:
ก:เดี๋ยวจะสอนท่องบทกรวดน้ำ ท่องตามนะ อิมินา
ข:เมษา พฤกษภา มิถุนา
ก:พ่อมึงเป็นปฏิทินเหรอ
#สัส
10:丽星💐:
@senasung_00 บทกรวดน้ำ อิมินา

พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

ใจเย็นๆนะโยมพี่มุก